Αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της ανακύκλωσης θα περιλαμβάνει το τοπικό σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων που συντάσσει ο Δήμος Πατρέων στο πλαίσιο του νέου περιφερειακού σχεδιασμού. Το σχέδιο θα είναι έτοιμο προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο στα τέλη Αυγούστου.

Διαβάστε περισσότερα σήμερα στην “Π”.