Παίρνει σάρκα και οστά το σχέδιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ώστε η είσοδος της Πάτρας (μαζί με του Πύργου και του Αγρινίου) να πάρει τη μορφή όμορφων ευρωπαϊκών κέντρων.
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 8 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η υλοποίησή του κατέστη δυνατή μετά από σημαντική επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών το τελευταίο εξάμηνο, ενώ υπήρξαν και πολύ σημαντικές βελτιώσεις ως προς το φυσικό αντικείμενο.
«Παραλάβαμε ένα έργο που…