Όλα στη ζωή είναι κομμάτι μια αλυσίδας. Όπως συμβαίνει στην αλυσίδα, δεν μπορεί να υπάρξει το ένα κομμάτι χωρίς το προηγούμενο. Αυτό ισχύει και για τις επιχειρήσεις.
Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τα κομμάτια θα πρέπει να δοκιμάσουμε διάφορες καταστάσεις ώστε να βρούμε τον κατάλληλο συνδυασμό. Το ένα …