Συνέχισαν και σήμερα μηχανήματα της Περιφέρειας και των κατά τόπους δήμων τις εργασίες για την διάνοιξη των επαρχιακών δρόμων στους οποίους παρατηρήθηκαν προβλήματα από καταπτώσεις, εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών του τελευταίου τριημέρου.
Στον δρόμο Αγρίνιο –Παραβόλα-Καλιθέα- Λαμπίρι – Προυσός, οι οδικές προσβάσεις μετά τις χθεσινές μεγάλες κατολισθήσεις, έχουν αποκατασταθεί, ενώ στην επ. οδό Παραβόλα – Χαλίκι, επιχειρείται με μηχάνημα της Περιφέρειας και του δήμου Θέρμου να καθαριστεί…