Δικτύωση των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο Αιγιάλειας, με στελέχη της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας του Νοσοκομείου Πατρών «Αγιος Ανδρέας» έγινε, επιτυχώς, με σκοπό την επικείμενη συνεργασία των δομών, προς όφελος των εξυπηρετούμενων δημοτών.
Η Μονάδα θα είναι στελεχωμένη με διεπιστημονική ομάδα, αποτελούμενη από ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό και νοσηλεύτρια. Θα αποδίδει υπηρεσίες σε ενήλικες και στις οικογένειές τους, οι οποίοι χρήζουν ψυχιατρικής φροντίδας και…