Σε θεσμικό επίπεδο, με εκατέρωθεν επιχειρήματα, συνεχίζεται η δημόσια αντιπαράθεση δημοτικής αρχής και αντιπολίτευσης, για τα έργα που τρέχουν στον δήμο, όπως και της πατρότητας αυτών που ο δήμαρχος κληρονόμησε μεν, συνέχισε δε τη διαχείρισή τους τον τελευταίο χρόνο.

> Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος επέλεξε, περιέργως και άνευ αιτίας, στην αρχή της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας, να αναφερθεί σε παρεμβάσεις του, δείχνοντας να θέλει να «οικειοποιηθεί» έργα, υπό τη λογική όμως…