Συνεργασία με Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της ΕΣΕΕ υλοποιεί ο Εμπορικός Σύλλογος Αιγιάλειας, προκειμένου να διοργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα ΕΦΕΤ για τις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (επιπέδου 1).
Αφορούν στην κατάρτιση χειριστών τροφίμων και έχουν στόχο το υπάρχον και νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό, οποιοδήποτε πρόσωπο κι αν είναι αυτό που χειρίζεται άμεσα συσκευασμένα ή μη τρόφιμα, εξοπλισμό και εργαλεία για τέτοια ή επιφάνειες επαφής,…