Ασταμάτητος αποδεικνύεται ο «Λαμπ-οίκος», το σύμβολο του Δήμου Αιγιάλειας για την καθαριότητα, που συνεχίζει να δημιουργεί «Γωνιές Ανακύκλωσης» στα σχολεία της περιοχής με την προσφορά ανάλογων κάδων, ενημερωτικού υλικού (ψηφιακού και έντυπου) όπως και αφισών.
Μεταξύ των μέχρι σήμερα σταθμών του είναι το 1ο Νηπιαγωγείο Ακράτας, το 2ο του Αιγίου, τα Δημοτικά σχολεία Ελίκης, 1ο – 9ο Ακράτας, το ΕΚΑΜΕ κ.ά. στα οποία με τη
συνδρομή των συλλόγων γονέων και βέβαια του διδακτικού προσωπικού και τη…