Απαλλαγμένο από προβλήματα λειτουργεί πλέον το τηλεφωνικό κέντρο της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αιγιαλείας, μετά από την ολοκλήρωση γραφειοκρατικών και τεχνικών διαδικασιών σε συνεργασία του Δήμου με τον ΟΤΕ.