Στο ισόγειο του κτιρίου επί της οδού Ν.Πλαστήρα 11 όπου στεγάζεται η Τεχνική Υπηρεσία και άλλες υπηρεσίες του δήμου Αιγιαλείας λειτουργούν από σήμερα 20η Φεβρουαρίου 2020 οι υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας».