Σε πολλές χιλιάδες ευρώ, ετησίως, συνεχίζονται τα λάθη στα λογιστικά βιβλία του Δήμου Αιγιάλειας, με υπόχρεους καταβολής μεγάλων ποσών ιδιώτες αλλά και εταιρείες, μέχρι βέβαια να δικαιωθούν, με την παραδοχή του σφάλματος από τις διάφορες υπηρεσίες.
Χαρακτηριστικές είναι οι τελευταίες περιπτώσεις διαγραφής παραστατικών παρελθόντων ετών, από το Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα, με τιμολόγια, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, δαπάνες μισθοδοσίας, καταστάσεις πληρωμής κ.ά. που δεν κατέστη δυνατή η…