Από το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας γνωστοποιείται πως το πρόγραμμα «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» έχει νέα καταληκτική ημερομηνία την 19η Δεκεμβρίου 2020.