Στην πρόσληψη 33 ατόμων, µε σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής και πλήρους απασχόλησης, τα οποία θα στελεχώσουν τα Κέντρα ?ημιουργικής Ααπαοσχόλησης και τους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς, προχωρά ο Δήμος Αγιάλειας, αφού προηγουμένως κατέγραψε τις ανάγκες των δομών του.
Ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ Παναγιώτης Ανδριόπουλος εισηγήθηκε τον τελικό αριθμό και τον τρόπο επιλογής των απασχολουμένων, μιλώντας για «απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατικά κριτήρια». Η διάρκεια θα είναι έως 1 έτος, με δυνατότητα…