Στην κατ’ αποκοπή εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτόμησης στο Δημοτικό Δάσος Ζαρούχλας και μάλιστα για μία 10ετία (2020 – 2029) προχωράει ο Δήμος Αιγιάλειας.
Η εκπρόπωπος της δημοτικής αρχής Μαρία Γιδά μίλησε για «πολλά οφέλη», εννοώντας τα οικονομικά, αφού πρόκειται για επιπλέον έσοδα που ποτέ δεν είχε ο δήμος, αλλά τώρα προέκυψαν, μετά την κατοχύρωση του δάσους ως περιουσιακό του στοιχείο.
Γι’ αυτό, οι δημοτικές υπηρεσίες έσπευσαν να καθορίσουν τις ποσότητες και τις τιμές διάθεσης των…