Συνολικά 54 θα είναι οι θέσεις απασχόλησης στον Δήμο Αιγιάλειας, που συμπεριλαμβάνονται στο επίσημο κείμενο της προκήρυξης «Κοινωφελούς Εργασίας »του ΟΑΕΔ, η οποία δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά σε ωφελούμενους ανέργους.
Θα τοποθετηθούν στις θέσεις τους εντός Μαΐου και για διάρκεια 8 μηνών, αφού προηγηθούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες, με αποδοχές προερχόμενες από εθνικούς πόρους, για την επανασύνδεση με την αγορά εργασίας, την αναβάθμιση των…