Ολοκληρώθηκαν οι πτυχιακές και διπλωματικές εξετάσεις σπουδαστών της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής «Κοσμάς ο Μελωδός» της Ιεράς Μητροπόλεως, από εξεταστική επιτροπή που αποτελούσαν οι: Γρ. Κακούρης, Χρ. Ζέρβας, Βασ. Μπίκος, Γρ. Πετράτος και Γ. Κουμπανάκης και την καθηγήτρια μουσικής – εκπρόσωπο του υπουργείου Πολιτισμού Ζουμπουλιά Σπυροπούλου. Οι μαθητές έλαβαν βαθμό «Αριστα» και αυτοί που πήραν πτυχίο είναι οι: Κ.Δημήτρουλας, Γ. Ακαρέπης και Βασ. Καραμήτσα. Δίπλωμα απέκτησαν οι: Π. Σωτηρόπουλος,…