Η πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, θα διεξαχθεί σήμερα, με αξιοποίηση της εφαρμογής «Webex Meetings» από την Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας. Θα γίνει στη 1μ.μ., με κυρίαρχο θέμα την αίτηση της παράταξης του Χρ. Γούτου, για τροποποιήσεις των δημοτικών τελών, την ακύρωση των αυξήσεων που ψηφίστηκαν τον Οκτώβριο, καθώς και την κατάργηση του φόρου 80% στα τιμολόγια ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης της ΔΕΥΑΑ.