Εντός αρχικού χρονοδιαγράμματος φαίνεται να ολοκληρώνεται ο πρώτος καθοριστικός κύκλος εργασιών για το κοινό σχέδιο Δήμου Αιγιάλειας και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε ό,τι αφορά τις απαιτούμενες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε παραλίες της Ανατολικής Αχαΐας, με την ελπίδα ν’ αντιμετωπιστούν όσο γίνεται πιο άμεσα τα έντονα προβλήματα που η θάλασσα αλλά κι ο ανθρώπινος παράγοντας έχουν επιφέρει σε κατοικημένες και πολυσύχναστες ακτές.
Μετά τη γνωστοποίηση προφορικής έγκρισης κονδυλίου 5,5…