Προβληματισμός επικρατεί για τις οικονομικές υποχρεώσεις επιχειρήσεων και εργαζομένων, την επόμενη ημέρα μετά την πανδημία, παρά τα θετικά μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση.