Αγάπη προς τον συνάνθρωπο είναι το μήνυμα της υμνογραφίας των εορτών των Χριστουγέννων, η οποία είναι όχι μόνο πανηγυρική και πλούσια, αλλά έχει και ποιητική αξία. Τα στιχηρά ιδιόμελα, οι καταβασίες, τα κοντάκια των ύμνων, οι κανόνες αποτελούν έκφραση κατάνυξης και ευλάβειας και, όπως είπε στο Αθηναϊκό…