Μέχρι σήμερα, έχοντας ζήσει και συμμετάσχει ενεργά στο σύνολο των διαδικασιών ανάδειξης αρχών (Πρυτάνεις-Κοσμήτορες-Πρόεδροι-Συμβούλια Διοίκησης) στο Πανεπιστήμιο Πατρών από το 1981 και εντεύθεν είτε ως φοιτητής – υποψήφιος διδάκτωρ είτε ως μέλος ΔΕΠ, άρα και ως εκλέκτορας, και έχοντας υπηρετήσει το Πανεπιστήμιο Πατρών από διάφορες θεσμικές θέσεις π.χ. του Κοσμήτορα Θετικών Επιστημών ή του Προέδρου Τμήματος είναι η πρώτη φορά που στις παρούσες διαδικασίες ανάδειξης Πρυτανικών Αρχών το…