Πριν από λίγες ημέρες σε ένα από τα είκοσι επτά ακατάλληλα Νηπιαγωγεία της πόλης της Πάτρας (σε σύνολο ενενήντα πέντε κτιρίων), που στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια, παρατηρήθηκε εισβολή ποντικών στην αίθουσα διδασκαλίας.