Στην ηλεκτρονική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αιγιάλειας, σημαντικότερη όλων ήταν η αίτηση 16 μελών της μειοψηφίας (Γούτου-Παπακωνσταντινόπουλου-Κουρή) για επαναφορά της Υπηρεσίας Αρδευσης από τη ΔΕΥΑΑ στον Δήμο και επανακαθορισμό των τελών της.
> Ο δήμαρχος Δημήτρης Καλογερόπουλος εισηγήθηκε αρνητικά, διότι η τιμολογιακή πολιτική δεν μπορεί ν’ αλλάξει αφού έχει διαμορφώσει τα τρέχοντα έσοδα – έξόδα του 2020. «Καμία μεταβολή δεν μπορεί να γίνει, διότι επηρεάζεται ο προϋπολογισμός,…