Σειρά έργων και περαμβάσεων, που θ’ αλλάξουν τα δεδομένα των λιμενικών εγκαταστάσεων του Αιγίου και θα επιφέρουν ασφάλεια και καλύτερη λειτουργικότητα, σχεδιάζει και σιγά – σιγά υλοποιεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιάλειας, υπό το πρόσταγμα του Βασίλη Χριστόπουλου, έχοντας σε πολλά καλή κληρονομιά από την προηγούμενη διοίκηση του Δημήτρη Φιλιππάτου.
ΤΟ ΠΑΛΙΟ
Στα άμεσα πλάνα είναι η επισκευή κιγκλιδωμάτων και κρηπιδωμάτων του Παλιού Λιμανιού, σε τμήματα που έχουν υποστεί σοβαρές φθορές από…