Σύσσωμη η δημοτική παράταξη «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ» υπέβαλε στον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας τις παραιτήσεις της από τις θέσεις ευθύνης που μέχρι σήμερα κατείχε στον Δήμο Αιγιαλείας, διαπιστώνοντας πως η διεύρυνση συνεργασιών και η αξιοποίηση της απλής αναλογικής δεν συνάδουν με την αυτοδιοικητική κουλτούρα του κ. Καλογερόπουλου.
Η κατ’ επανάληψη αυταρχική, μη προοδευτική και ξεπερασμένη αντίληψη διοίκησης που υιοθετεί ο δήμαρχος, δεν είναι ταυτόσημη με τις θέσεις των μελών της…