Σε μείζον θέμα, με μεγάλες όσο και απρόβλεπτες διαστάσεις, εξελίσσεται η νέα τιμολογιακή πολιτική που αποφάσισε να υιοθετήσει η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Αιγιαλείας στο κομμάτι της άρδευσης.
Οι ιδιοκτήτες-αγρότες, ειδικά στην Ανατολική Αιγιάλεια, έχουν επαναστατήσει, θεωρώντας εξοντωτικές και κραυγαλέα άδικες τις χρεώσεις που προβλέπει η νέα τιμολογιακή πολιτική στην άρδευση. Και οι πρόεδροι ΤΚ μεταφέρουν το κλίμα.
Η αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Αιγιάλειας, κυρία…