Δύσκολες ημέρες, άγνωστο ακόμα για πόσο χρονικό διάστημα, περιμένουν τον Δήμο Αιγιάλειας από οικονομικής άποψης , αφού τα νούμερα τα οποία έχουν στα χέρια τους οι υπάλληλοι της Οικονομικής Υπηρεσίας και οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι, είναι αμείλικτοι για αρνητική πορεία, που δύσκολα θ’ αντιστραφεί.
Στους τρεις περίπου μήνες της νέας κρίσης, οι υπεύθυνοι μιλούν για «απελπιστική ταμειακή κατάσταση και δεινή θέση», κάτι που φυσιολογικά αποδίδεται στη δραματική μείωση των εσόδων.
Σε ερώτηση της…