Οι φόβοι για θεσμική αδυναμία λήψης αποφάσεων επιλογής της δημοτικής αρχής του Δ. Καλογερόπουλου, μετά την παραίτηση της μεγάλης του συμμάχου Β. Ψυχράμη, επιβεβαιώθηκαν πολύ γρήγορα, αφού σε δύο πρώτες κινήσεις της η παράταξη του δημάρχου, άλλα είχε δημοσιοποιήσει ότι θα κάνει, άλλα ήθελε και άλλα τελικά υποχρεώθηκε να πράξει.
>Το πρώτο σημάδι «ακυβερνησίας», εμφανίστηκε με την υπαναχώρηση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (σήμερα στις 8 μ.μ.) σε διαφορετική αίθουσα. Ετσι, ενώ ο ίδιος ο…