Με κενά, που δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα επάρκειας της περίθαλψης πολιτών της Αιγιάλειας, προέβαλε την επαναλειτουργία – του επί χρόνια ανενεργού – αξονικού τομογράφου, η διοίκηση του του Νοσοκομείου Αιγίου, «πλασσάροντας» ότι λύθηκε το πρόβλημα για τους εσωτερικούς ασθενείς και εκκρεμεί η κάλυψη των εξωτερικών, αφού πρώτα προσληφθεί το ανάλογο επιστημονικό προσωπικό.
Η αλήθεια ωστόσο δεν ειπώθηκε όλη από τους διοικούντες, που δείχνουν να μετριάζουν τον «πόνο με ασπιρίνες» και να δείχνουν την…