Η κατασκευή Μαρίνας ευρωπαϊκών προδιαγραφών στο δρόμο προς την Αλυκή Αιγίου, σε χωροθετημένο σημείο του Ιστιοπλοϊκού Ναυτικού Ομίλου Αιγίου, από το υπουργείο Τουρισμού το 2008, το οποίο συντηρεί μέχρι σήμερα οικονομικά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, έχοντας εκπονήσει μία σειρά από μελέτες, επενέρχεται στο προσκήνιο.
Τις τελευταίες ημέρες φαίνεται πως έχει εκδηλωθεί επενδυτιικό ενδιαφέρον, κάτι που είναι σε γνώση του ΔΛΤ αλλά και του ΙΝΟΑ, αν και σε αναγωριστικό στάδιο, εκ μέρους του ιδιώτη,…