Η «Π τ Δ» αναφέρθηκε την περασμένη Δευτέρα, στο τι ακριβώς «παίζει» με το νέο λιμάνι του Αιγίου σ’ αυτή την μείζονα, από πάσης πλευράς, υπόθεση της αξιολόγησης που έχουν ζητήσει τα ΕΛ.ΠΕ. για να επιλεγεί το πλέον κατάλληλο λιμάνι στον Δυτικό Πατραϊκό Κόλπο που θα λειτουργήσει ως Εφοδιαστική Βάση για την υποστήριξη των ερευνητικών υπερακτίων γεωτρητικών εργασιών.
Η ΕΛΠΕ Πατραϊκός ανέθεσε στην εταιρεία DNV GL Hellas S.A. τη μελέτη αξιολόγησης των λιμένων Αιγίου, Πάτρας, Αστακού και Κατάκολου….