Σε άλλη φάση φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει εισέλθει η συνεργασία της παράταξης του δημάρχου Δημήτρη Καλογερόπουλου και της δημοτικής παράταξης «Ποιοτική Αιγιάλεια» της Βασιλικής Ψυχράμη, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα στήριξης της δημοτικής αρχής, σε τέτοιο βαθμό που οι φήμες δίνουν και παίρνουν, ακόμα και για «σύννεφα» στις σχέσεις των δύο δημοτικών αρχηγών, που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε πρόωρο πολιτικό διαζύγιο, με απόφαση της μιας ή της άλλης πλευράς.
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ Ι
«Μην πιστεύετε τόσο…