Μεγάλες διαφορές, μεταξύ των μέχρι σήμερα αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων ακινήτων και των πραγματικών, προκύπτει από την μέχρι τώρα επεξεργασία διορθωτικών δηλώσεων, που έχουν γίνει στον Δήμο Αιγιάλειας και οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις «βγάζουν μάτι».
ΧΙΛΙΑΔΕΣ
Ανάμεσα στις 2.000 περίπου δηλώσεις -επί συνόλου 18.000 που υπεβλήθησαν- ξεχωρίζουν δύο τουλάχιστον περιπτώσεις ιδιοκτησιών, με τις οποίες οι υπάλληλοι που τις εξετάζουν «έτριβαν τα μάτια τους», θεωρώντας πως πρόκειται περί λάθους…