Κατόπιν των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών της 10ης Ιουνίου 2016, το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Αιγιαλείας, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 13 Ιουνίου 2016 με την εξής σύνθεση:

1. Πρόεδρος Χριστοδουλόπουλος Θεοφάνης
2. Αντιπρόεδρος Τριανταφύλλου Τρύφων
3. Γεν. Γραμματέας Χρονοπούλου Μαρία
4. Ταμίας Νικολοβγένη Παναγιώτα
5. Μέλος Νικολοπούλου Παναγιώτα
6. » Ευαγγελίου Ευάγγελος
7. » Μαμάσης Σωτήρης
8. » Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ
9. » Ψυχογιάννης Νικόλαος