Εκεί που ανέμενε την ανάληψη των καθηκόντων της νέας πρυτανικής αρχής του Πανεπιστημίου Πατρών, προκειμένου να «παλέψει» την παραμονή του Τμήματος «Οπτικής – Οπτομετρίας» στο Αίγιο, ο Δήμος Αιγιάλειας φαίνεται να εξαναγκάζεται σε αναμόρφωση του διεκδικητικού του πλαισίου, καθότι πληθαίνουν οι πληροφορίες, από τη διοίκηση του εκπαιδευτικού ιδρύματος, ότι «χαροπαλεύει» και το εναπομείναν Τμήμα Φυσικοθεραπείας, που λειτουργεί από συστάσεως του Παραρτήματος του πρώην ΑΤΕΙ στην Αιγιάλεια.
Στελέχη…