Απολογισμό του έργου της δημοτικής του αρχής, με τη συμπλήρωση 1 έτους, έκανε ο δήμαρχος Αιγιάλειας Δημήτρης Καλογερόπουλος, που μίλησε για κρίσιμη χρονική συγκυρία, δυσκολότερη με την πανδημία, αλλά με κάποια πρώτα σημαντικά αποτελέσματα. «Ζητάμε τη συνεργασία των δημοτών για όσα θα κάνουμε στο μέλλον και θα βελτιώσουν τη ζωή όλων» σημείωσε και με σχετικούς πίνακες, παρουσίασε κωδικοποιημένα τα σημαντικότερα έργα της μέχρι τώρα θητείας του.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Ενώ βρήκε 7.000 τόνους απορριμμάτων στον…