Διαστάσεις, εντός κι εκτός ορίων Αιγίου, προσλαμβάνει η περιφορά της εικόνας της Παναγίας Τρυπητής σε καρότσα αγροτικού ΙΧ ανήμερα στην εορτή της πόλης, που προκάλεσε θόρυβο, τόσο με αυτή – καθαυτή την ενέργεια της τοπικής Μητρόπολης, κυρίως όμως μετά την πράξη της τοπικής Αστυνομίας να κόψει κλήση 650 ευρώ στον οδηγό για άσκοπη μετακίνηση και «παράνομο» φορτίο, αφαιρώντας του τις πινακίδες , έχρι πληρωμής του προστίμου.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Το θέμα, σε αντιπαραβολή με την ανεμπόδιστη υπαίθρια συναυλία…