Εξελίξεις στα δημοτικά πράγματα του Δήμου Αιγιαλείας μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στράτου Βαρδάκη από την παράταξη «Ποιοτική Αιγιάλεια» της Βασιλικής Ψυχράμη.