Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
triadafilop@pelop.gr

Με το «θηρίο» του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο «Νησί» Τεμένης Αιγίου, βρίσκεται αντιμέτωπη η δημοτική αρχή, που δείχνει όμως να το νικά μεν, αλλά να έχει ως βαριά κληρονομιά από το 2008, τις μπάλες σκουπιδιών εκείνης της περιόδου.
Η μεταφορά των -κατ’ εκτίμηση 6.000 έως 10.000 σωρευμένων στερεών αποβλήτων- από το ΣΜΑ σε ΧΥΤΑ, εξυπηρετείται ανά περιόδους, στις περιοχές Δελφών, Παλαίρου, Κοζάνης και σύντομα της Ναυπάκτου, κάτι που…