Μετά από εισήγηση της αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΑ Μαρίας Παπαχριστοπούλου και με γνώμονα τα έργα υποδομών και τις επενδύσεις εκσυγχρονισμού της, η τιμολογιακή πολιτική, για το 2019, προβλέπει:
>Στην πόλη του Αιγίου: Καταμέτρηση ανά 6μηνο με λογαριασμούς έναντι 3μήνου και εκκαθαριστικό 6μήνου. Μηδενική αύξηση, δηλαδή στην κλίμακα, 0,40 ευρώ έως 50 κυβικά – 0,50 ευρώ μέχρι 100 κ. – 0,60 έως 200 κ. – 0,70 μέχρι 400 κ. και πάνω από 401κ. στο 1 ευρώ. Απαλλάσσονται από πάγιο, οι οικίες της Μυρτιάς, το…