Φίλες και Φίλοι,

Γνωρίζω την υποψήφια δήμαρχο κα. Βασιλική Ψυχράμη, από το 2011 που υπηρέτησε ως αντιδήμαρχος πολιτισμού, παιδείας και κοινωνικής πρόνοιας του Δήμου Αιγιαλείας.

Παρουσιάζει συνολικά, ένα εξαιρετικό βιογραφικό. Ακεραιότητα και ήθος διακρίνονται μέσα από το έργο της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πρόκειται για επιστήμονα με συγκροτημένες γνώσεις, εξαιρετικά επιμελή και εργατικό, με ορθή κρίση για τα κοινά και μεγάλη υπευθυνότητα στο χειρισμό και την αντιμετώπιση των προβλημάτων του…