Από τη Δημοτική Παράταξη «ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΥΡΙΟ» εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

« Ο Υποψήφιος Δήμαρχος Αιγιάλειας Χρήστος Γούτος, μαζί με στελέχη της Δημοτικής του Παράταξης «Αιγιάλεια Αύριο», επισκέφθηκε δύο μεγάλες και γνωστές επιχειρήσεις του Αιγίου, επιμένοντας να δίνει έμφαση στην Τοπική Οικονομία και Ανάπτυξη, μέσω της Επιχειρηματικότητας.
Στην Εταιρεία «Καλλιμάνης», στην Ελίκη Διακοπτού, υπήρξε ενημέρωση από τις κ.κ Βασιλική και Κωνσταντίνα Καλλιμάνη για τα προβλήματα του εργοστασίου και…