Έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020 είναι η διορία για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους.