Το σπίτι μας είναι το σημαντικότερο περιουσιακό μας στοιχείο, που αποκτήσαμε με κόπο. Γι’ αυτό, οφείλουμε να προνοήσουμε και να το προστατεύσουμε… για να κοιμόμαστε ήσυχοι! Ειδικά σήμερα, είτε έχουμε στεγαστικό δάνειο είτε όχι, η εξασφάλιση του σπιτιού μας είναι πιο αναγκαία από πότε, διότι δεν έχουμ…