Κηδεία Τον αγαπημένο μας Παναγιώτη Ανδρ. Νικολόπουλο Ετών 73 Κηδεύουμε την Κυριακή 14/7/2019 και ώρα 5.