Λύση στο πρόβλημα της ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων και της διάσωσης της κουκουναριάς στην οδό Αρόης προτείνει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας. Σε 8.000-10.000 ευρώ υπολογίζει το κόστος για την εφαρμογή της πρότασής του.
Την πρόταση υπογράφουν ο πρόεδρος και ο γγ του Συλλόγου, Ανδρέας Λάζαρης και Γιώργος Παπανδρέου.
Ο Σύλλογος προτείνει να μπαζωθεί μετά από εγκιβωτισμό ο δρόμος σε τέτοιο ύψος, ώστε να επικαλυφθούν οι επιφανειακές ρίζες και συγχρόνως το μπάζωμα να έχει τέτοια κλίση ώστε…