Την ατμοσφαιρική ρύπανση που υπάρχει στα κεντριά σημεία της Πάτρας θα είναι σε θέση να γνωρίζουν οι πατρινό, σε κάποιους μήνες.