Η Πάτρα αναλαμβάνει ασυνόδευτους ανήλικους που πρέπει άμεσα να φύγουν για ανθρωπιστικούς λόγους από τη Μόρια, ενώ ξενοδοχείο στα Νιφορέικα μετατρέπεται σε εστία για αιτούμενους άσυλο.