Η απαγόρευση κυκλοφορίας ως μέτρο ανάσχεσης της διασποράς του κορωνοϊού έχει δημιουργήσει προβλήματα.