Τρεις νέες προκηρύξεις που αφορούν στην πρόσληψη 1.204 μόνιμων υπαλλήλων αναμένεται να δημοσιεύσει μέσα στο δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου ο ΑΣΕΠ.
Συγκεκριμένα:
Α) 76 μόνιμες προσλήψεις σε φορείς του Δημοσίου
Η συγκεκριμένη προκήρυξη πιθανά θα είναι η πρώτη που θα εκδοθεί, εντός του Μαρτίου:
 
— 49 θέσει…